Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Η Κρίσιμη Απόφαση: Το Θύμα, το Έγκλημα και η Καταγγελία»

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το θεμελιώδες ζήτημα της καταγγελίας του εγκλήματος, κάνοντας αρχικά μια αναδρομή στις κυριότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών.

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το θεμελιώδες ζήτημα της καταγγελίας του εγκλήματος, κάνοντας αρχικά μια αναδρομή στις κυριότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών. Το ζήτημα της καταγγελίας του εγκλήματος άρχισε να απασχολεί την εγκληματολογία, αλλά και άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους, κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει δείξει ότι η απόφαση του θύματος για καταγγελία μπορεί να επηρεάζεται από τη σοβαρότητα του εγκλήματος, από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δράστη και του θύματος, από την επιρροή τρίτων προς το έγκλημα ατόμων, από τις δυνατότητες εξω-ποινικής διευθέτησης του προβλήματος, από τις παραστάσεις του για την αστυνομία και το ποινικό σύστημα γενικότερα, από τη σχέση που είχε με το δράστη πριν τη διάπραξη του εγκλήματος, από τα συναισθήματα που βιώνει μετά το έγκλημα, καθώς και από ένα μεγάλο αριθμό λιγότερο σημαντικών παραγόντων.
Μολονότι τα αποτελέσματα των ερευνών προσφέρουν μια απόδειξη αξιοπιστίας και ακρίβειας, η σχετικά ανεπαρκής βιβλιογραφία υποφέρει από δύο μειονεκτήματα: i) τα περισσότερα από τα στοιχεία των ερευνών, έχουν συλλεχθεί από αυτο-αναφορές των ίδιων των θυμάτων και ii) υπάρχει μια εμφανής απουσία θεωρητικών πλαισίων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εναρμόνιση των συγκρουόμενων αποτελεσμάτων και να καθοδηγήσουν τη μελλοντική έρευνα σε νέους ορίζοντες.
Η παρούσα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση του θύματος για καταγγελία φαίνεται να βασίζεται περισσότερο σε μια «εν θερμώ» διαδικασία λήψης απόφασης, η οποία καθοδηγείται περισσότερο από την παρόρμηση και από μη υπολογισμένες ενέργειες, παρά από μια «εν ψυχρώ» διαδικασία που περιλαμβάνει μια προσεκτική στάθμιση των εναλλακτικών λύσεων. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, για ένα κοινωνικο-ψυχολογικό μηχανισμό, που έχει ανάγκη από πολυδιάστατη, διεπιστημονική και πολυ-παραγοντική προσέγγιση. Είναι μια διαδικασία που εμπλέκει τις παραστάσεις και τις συσσωρευμένες γνώσεις του θύματος, οι οποίες αντικειμενοποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, του εγκληματία και του ίδιου του θύματος, τις δυνατότητες επιλογών που έχει το θύμα, την κοινωνική υποστήριξη και επιρροή που δέχεται, καθώς και την ψυχολογική του κατάσταση μετά το έγκλημα. Δεν πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη απόφαση που βασίζεται σε ανορθολογικές αξιολογήσεις, αλλά ούτε και για έναν ψυχρό υπολογισμό κερδών και ζημιών. Πρόκειται για μια ενδιάμεση κατάσταση, που το βάρος της μετατίθεται πότε προς τη μια και πότε προς την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα του εγκλήματος.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets