Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Οι Συνέπειες του Εγκλήματος του Βιασμού στο Θύμα του»

Η μελέτη ασχολείται με το ζήτημα των συναισθημάτων που βιώνουν τα θύματα βιασμού αμέσως μετά το έγκλημα και παρουσιάζονται στοιχεία που προέκυψαν από θυματολογική έρευνα σε 1.000 φοιτήτριες, από την οποία προέκυψαν 116 θύματα τετελεσμένου βιασμού ή απόπειρας.

Η μελέτη ασχολείται με το ζήτημα των συναισθημάτων που βιώνουν τα θύματα βιασμού αμέσως μετά το έγκλημα και παρουσιάζονται στοιχεία που προέκυψαν από θυματολογική έρευνα σε 1.000 φοιτήτριες, από την οποία προέκυψαν 116 θύματα τετελεσμένου βιασμού ή απόπειρας. Τα κυριότερα από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής: i) To 20,7% των θυμάτων βίωναν συναισθήματα ταπείνωσης ως αποτέλεσμα του βιασμού τους σε μεγάλη και το 62,1% σε πολύ μεγάλη ένταση. ii) Το 16,4% βίωναν συναισθήματα οργής σε μεγάλο και το 71,6% σε πολύ μεγάλο βαθμό. iii) Το 12,1% βίωναν συναισθήματα αηδίας σε μεγάλη και το 74,1% σε πολύ μεγάλη ένταση. iv) Το 26,7% βίωναν συναισθήματα κατάθλιψης σε μεγάλο και το 50% σε πολύ μεγάλο βαθμό. v) Το 7,8% βίωναν συναισθήματα ανακούφισης ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ήσαν ζωντανά μετά το έγκλημα σε μεγάλη και το 34,5% σε πολύ μεγάλη ένταση. vi) Το 30,2% των θυμάτων βίωναν συναισθήματα ενοχής για τη θυματοποίηση τους σε μεγάλο και το 14,7% σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος, το 35,3% των θυμάτων απάντησαν ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το βιασμό τους αν είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων βιώνουν συναισθήματα ταπείνωσης, οργής και αηδίας σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό, αμέσως μετά το βιασμό τους. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των θυμάτων που δήλωσαν ότι βίωσαν συναισθήματα ενοχής για το βιασμό τους σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό. Η αυτο-ενοχοποίηση του θύματος βιασμού είναι ένα συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο, που έχει ως αιτία την κοινωνικοποίηση των γυναικών με βάση τα πλατιά διαδεδομένα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων και ως αποτέλεσμα την απο-ενοχοποίηση του δράστη και την ψυχολογική κατάρρευση του θύματος.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets