Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Το Έγκλημα του Βιασμού: Θεωρητικές Προσεγγίσεις»

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει θεωρητικά το έγκλημα του βιασμού κατατάσσοντας τις σχετικές θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, σε τέσσερις κατηγορίες

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει θεωρητικά το έγκλημα του βιασμού κατατάσσοντας τις σχετικές θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, σε τέσσερις κατηγορίες: i) τις κοινωνιολογικές, ii) τις ψυχολογικές, iii) τις φεμινιστικές και iv) τις ανθρωπολογικές. Η μελέτη επισημαίνει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των παραπάνω θεωριών και καταγράφει τις τυχών ανεπάρκειες, παραλήψεις και λάθη τους. Οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει το ρόλο του θύματος στην εξήγηση του εγκλήματος του βιασμού. Το θύμα του βιασμού δεν είναι αμέτοχο στο έγκλημα. Συμμετέχει ενεργά, δηλαδή μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη διάπραξη του εγκλήματος, να την διευκολύνει ή να την δυσκολέψει, να «προκαλέσει» το έγκλημα ή να το αποφύγει, να το καταστήσει λιγότερο ή περισσότερο ανώδυνο, να το καταγγείλει στην αστυνομία ή να το κρατήσει στο σκοτάδι, κ.λπ. Η παρούσα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα αξιόπιστο θεωρητικό μοντέλο ερμηνείας του εγκλήματος του βιασμού απαιτείται: 1) διεπιστημονική και πολυ-παραγοντική προσέγγιση, 2) συνεκτίμηση των ρόλων του δράστη και του θύματος, 3) θυματολογικού περιεχομένου έρευνες και 4) τυπολογία των υποθέσεων βιασμού με βάση το βαθμό γνωριμίας δράστη και θύματος.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets