Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Μελέτες

Η μελέτη διερευνά τις ιδιαιτερότητες της ποινικής εξέλιξης του εγκλήματος του βιασμού, την αντιμετώπιση του θύματος από το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης (σ.π.δ.),

Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της λήψης απόφασης του θύματος για καταγγελία του βιασμού. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη ασχολείται με την επίδραση που έχουν στην απόφαση του θύματος

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη χάραξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για: i) τα υπάρχοντα κενά -που χρήζουν συμπλήρωσης- ...

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς έρευνας αναφορικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην ενεργοποίηση του ποινικού συστήματος σε υποθέσεις αιμομικτικού βιασμού.

Η μελέτη πραγματεύεται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επίσημων φορέων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και διερευνά τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Η μελέτη ασχολείται με τη σεξουαλική βία και τη φαινομενολογία της, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται από τις επίσημες στατιστικές και τις θυματολογικές έρευνες.

| Εγγραφές 7 έως 12 από 12 | « Προηγούμενη 12

Αναλαβε Δραση

Βοηθείστε την εκστρατεία μου

twitter facebook
 Γίνε εθελοντής       Λάβε μέρος   Διεδωσέ το   Διεδωσέ το