Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια νέα, ριζοσπαστική και ορθολογική πρόταση αντεγκληματικής πολιτικής για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια νέα, ριζοσπαστική και ορθολογική πρόταση αντεγκληματικής πολιτικής για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση και ανάλυση ερευνών για την εγκληματικότητα, την αστυνομία, την τρομοκρατία, τη μεταναστευτική πολιτική και το σωφρονιστικό σύστημα.
Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές για μια πιο Αποτελεσματική Αστυνομία», παρατίθενται τα στοιχεία έρευνας για την κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων στις επιμέρους Αστυνομικές Διευθύνσεις της επικράτειας και προτείνονται μέτρα για την ορθολογικότερη κατανομή του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ. και τη γενικότερη βελτίωση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας και θωράκισης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Κατακόρυφης Αύξησης της Εγκληματικότητας», παρουσιάζονται και αναλύονται αποτελέσματα ερευνών για τη βαριά εγκληματικότητα στην Ελλάδα, επιχειρείται η αιτιολόγησή της και προτείνονται μέτρα για την παρακολούθηση των ρυθμών αύξησής της.
Στο τρίτο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής Βίας», αναλύονται τα στοιχεία ποσοτικής έρευνας για το έγκλημα του βιασμού στην Ελλάδα και προτείνονται θεσμικές αλλαγές προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων κατά το αστυνομικό, ιατρικό και δικαστηριακό στάδιο της εξέλιξης των υποθέσεων αυτού του τύπου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Σεξουαλικού Εμπορίου Ανθρώπων», προσεγγίζουμε ερευνητικά το ζήτημα των εγκλημάτων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης (Μαστροπεία - Σωματεμπορία - Διευκόλυνση Αλλότριας Ακολασίας - Εκμετάλλευση Πόρνης) και προτείνουμε μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των κυκλωμάτων του σύγχρονου δουλεμπορίου που ανθούν και στη χώρα μας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές για την Προστασία της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας από τα Πορνογραφικά Θεάματα», γίνεται μια καταγραφή των περιοδικών πορνογραφικού περιεχομένου που διακινούνται στη χώρα μας και ταυτόχρονα διατυπώνονται προτάσεις για τη θωράκιση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ανηλίκων και των παιδιών από τα πορνογραφικά θεάματα και την εκμετάλλευσή τους από τα συγκεκριμένα κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης πορνογραφικού υλικού παντός τύπου.
Στο έκτο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Προβλήματος των Ναρκωτικών», παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιδημιολογικών ερευνών που καταγράφουν το μέγεθος του προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών και άλλων ουσιών στην Ελλάδα.
Στο έβδομο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Τρομοκρατίας», επιχειρείται η καταγραφή της επιχειρησιακής δράσης της 17Ν τα τελευταία 27 χρόνια, των τρομοκρατικών οργανώσεων που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τη μεταπολίτευση και η παρουσίαση των στάσεων της Ελληνικής κοινής γνώμης για το ζήτημα της εξάρθρωσης του τρομοκρατικού φαινομένου στη χώρα μας.
Στο όγδοο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές για τη Χάραξη μιας Νέας Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής», παρουσιάζονται στοιχεία πρόσφατης έρευνας του «Ευρωβαρόμετρου» για τη μετανάστευση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταγράφονται οι προτεραιότητες των Ευρωπαίων ετέρων αναφορικά με μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.
Στο ένατο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο: «Μέτρα και Στρατηγικές για την Αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήματος», παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών ερευνών που καταδεικνύουν τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ελληνικών φυλακών.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης γίνεται η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη χάραξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται με τη σειρά: προτάσεις για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (κεφάλαιο 1), προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό των σωμάτων δίωξης της εγκληματικότητας (κεφάλαιο 2), προτάσεις για τη μέτρηση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας (κεφάλαιο 3), προτάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (κεφάλαιο 4), προτάσεις για τη συμβολή των θυμάτων στον έλεγχο της εγκληματικότητας (κεφάλαιο 5) και προτάσεις για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κεφάλαιο 6).
Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με τα παρατήματα όπου παρουσιάζονται: το οργανόγραμμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (παράρτημα I), το οργανόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (παράρτημα II), το οργανόγραμμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (παράρτημα III), το οργανόγραμμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (παράρτημα IV), οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της περιφέρειας (παράρτημα V), οι ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (παράρτημα VI), το οργανόγραμμα του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας (παράρτημα VII), το οργανόγραμμα της Αστυνομικής Ακαδημίας (παράρτημα VIII), το κείμενο ανοικτής επιστολής για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής (παράρτημα IX), το οργανόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (παράρτημα X), το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης (παράρτημα XΙ), το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (παράρτημα XIΙ), το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (παράρτημα XIIΙ) και η εξέλιξη των δαπανών για τα σωφρονιστικά καταστήματα, τα ιδρύματα αγωγής και τα νοσοκομεία κρατουμένων (παράρτημα XIV).

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets