Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Λήψη Αποφάσεων και Ενεργοποίηση των Μηχανισμών του Ποινικού Συστήματος»

Το βιβλίο αποτελείται από δέκα μελέτες οι οποίες πραγματεύονται το ζήτημα της ενεργοποίησης των μηχανισμών του ποινικού συστήματος.

Το βιβλίο αποτελείται από δέκα μελέτες οι οποίες πραγματεύονται το ζήτημα της ενεργοποίησης των μηχανισμών του ποινικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούνται με τη διαδικασία λήψης της απόφασης του θύματος και των τρίτων προς το έγκλημα ατόμων για αναφορά του εγκλήματος στην αστυνομία.
Η πρώτη μελέτη έχει ως τίτλο της: «Η εγκληματολογική σημασία της αναφοράς των ποινικών αδικημάτων στην αστυνομία» (Υπερ, 1996, σελ. 735-754, βλ. παρακάτω). Η δεύτερη μελέτη έχει ως τίτλο της: «Η κρίσιμη απόφαση: Το θύμα, το έγκλημα και η καταγγελία» (Υπερ, 1997, σελ. 1101-1129, βλ. παρακάτω).
Η τρίτη μελέτη, που έχει για τίτλο: «Οι συνέπειες της απόφασης του θύματος για μη-καταγγελία του εγκλήματος», αναφέρεται στις συνέπειες που έχει η απόφαση του θύματος να μην καταγγείλει το έγκλημα: i) στην ειδική και γενική πρόληψη του εγκλήματος, ii) στη χάραξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής, iii) στη διαλεύκανση μιας σημαντικής μερίδας εγκλημάτων, iv) στην καταστολή του εγκλήματος, v) στην καταγραφή των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας, vi) στη δόμηση των πλατιά διαδεδομένων στερεοτύπων για το έγκλημα και τον εγκληματία, vii) στη λήψη αποφάσεων των επίσημων φορέων του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, viii) στην ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και υπηρεσιών για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ix) στη λειτουργία των αστυνομικών αρχών και τέλος x) στην αύξηση του φόβου του κοινού απέναντι στο έγκλημα.
Η τέταρτη μελέτη, που έχει ως τίτλο της: «Μετά το έγκλημα: Διαμεσολάβηση τρίτων και ενεργοποίηση των μηχανισμών του ποινικού συστήματος» (Υπερ, υπό δημοσίευση, βλ. παρακάτω). Η πέμπτη μελέτη έχει ως τίτλο της: «Ο βιασμός και η καταγγελία του: Η εκ προοιμίου αποτυχημένη ποινική σταδιοδρομία ενός εγκλήματος» (ΝοΒ, τομ. 47ος, τευχ. 4ο, σελ. 557-582, 1999, βλ. παρακάτω).
Η έκτη μελέτη, που έχει ως τίτλο της: «Οι συνέπειες της απόφασης του θύματος για μη-καταγγελία του εγκλήματος του βιασμού», ασχολείται με τις συνέπειες που έχει η απόφαση του θύματος βιασμού για μη καταγγελία του εγκλήματος: i) στον επιπρόσθετο ψυχικό τραυματισμό του, ii) στη αποστέρηση της απαιτούμενης κρατικής βοήθειας και προστασίας των θυμάτων, iii) στην διαλεύκανση των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας και στην καταδίκη των δραστών, iv) στο αίσθημα ασφάλειας του γυναικείου πληθυσμού, v) στην ειδική και γενική πρόληψη του εγκλήματος, vi) στην εμπιστοσύνη του κοινού στην αποτελεσματικότητα του ποινικού συστήματος και τέλος vii) στη χάραξη μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής για το έγκλημα του βιασμού.
Η έβδομη μελέτη έχει ως τίτλο της: «Το έγκλημα του βιασμού: Η διαδικασία και τα στάδια λήψης της απόφασης του θύματος για αναφορά του εγκλήματος στην αστυνομία» (Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τευχ. 11ο-16ο, σελ. 254-284, 1993-1995, βλ. παρακάτω). Η όγδοη μελέτη έχει ως τίτλο της: «Ψευδείς καταγγελίες βιασμού: Μερικές αλήθειες για ένα μύθο» (Υπεράσπιση, τομ. 8ος, τευχ. 4ο, σελ. 959-963, 1998, βλ. παρακάτω). Η ένατη μελέτη, που έχει ως τίτλο της: «Σχέσεις (στ)οργής: Ο βιασμός, το θύμα και το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης» (Υπεράσπιση, τομ. 9ος, τευχ. 1ο, σελ. 27-45, 1999, βλ. παρακάτω).
Τέλός, η δέκατη και τελευταία μελέτη, που έχει ως τίτλο της: «Ο βιασμός και το πέρασμα από τη στενωπό: Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του ποινικού συστήματος» [βλ. και Ν. Κουράκης (επιμέλεια): «Αντεγκληματική πολιτική II». Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, υπό έκδοση], πραγματεύεται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επίσημων φορέων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και διερευνά τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά την επίδραση που ασκούν στις αποφάσεις των Λειτουργών του ποινικού συστήματος τα χαρακτηριστικά του δράστη, του θύματος και του εγκλήματος του βιασμού. Από την άλλη μεριά, η μελέτη ασχολείται με την επίδραση που έχουν στην ποινική σταδιοδρομία των υποθέσεων βιασμού οι αποφάσεις: i) του θύματος για συνέχιση ή οριστική παύση της ποινικής δίωξης και ii) της αστυνομίας για προώθηση ή απόρριψη της υπόθεσης. Η μελέτη καταλήγει με σειρά προτάσεων που αφορούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στις αστυνομικές και δικαστηριακές πρακτικές εξέτασης των υποθέσεων βιασμού.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets