Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

«Η Ποινική Διάσταση της Είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων»

Τα οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με το π.δ. 218/1996, είναι η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, οι παράνομες πράξεις κατά του εθνικού νομίσματος και οι απάτες κατά του ελληνικού δημοσίου.

Τα οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με το π.δ. 218/1996, είναι η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, οι παράνομες πράξεις κατά του εθνικού νομίσματος και οι απάτες κατά του ελληνικού δημοσίου. Διευρύνοντας την παραπάνω έννοια των οικονομικών εγκλημάτων θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα ποινικά αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, της μη καταβολής εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης επιλέξαμε να διαχειριστούμε νομολογιακά τέσσερα από τα παραπάνω ποινικά αδικήματα, που αφορούν στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Ως δημόσια έσοδα, σύμφωνα με το Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού», θεωρούνται τα χρηματικά ποσά τα οποία περιέρχονται στο κράτος κατ' επιταγή νόμου ή σε εκτέλεση συμβάσεως, διαθήκης, δικαστικής αποφάσεως ή από άλλη αιτία, δηλαδή από την εφαρμογή κανόνων είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίού. Σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως δημόσια έσοδα θεωρούνται τα έσοδα του προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτήσεις για τις οποίες το Δημόσιο κατέστη δικαιούχος από καθολική ή ειδική διαδοχή.
Με την ανά χείρας μελέτη επιχειρείται η ποινική νομολογιακή προσέγγιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η νομοθεσία, η νομολογία και η σχετική βιβλιογραφία για τα ποινικά αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, της μη καταβολής εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
Βασικό κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η έλλειψη μιας σφαιρικής νομολογιακής προσέγγισης του φαινομένου από την ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Άλλο σημαντικό κίνητρο αποτέλεσε η πληθώρα των υποθέσεων, αυτού του τύπου, που κατακλύζουν κατά τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια. Για παράδειγμα, ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των υποθέσεων που αφορούν στο Ν. 1882/1990 έχει προκαλέσει τον προβληματισμό για τη δημιουργία αυτοτελούς αρμόδιου μονομελούς πλημμελειοδικείου.
Επιπλέον, καθοριστικό κίνητρο για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν τα στοιχεία αναφορικά με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής είναι συγκλονιστικά. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές απαιτήσεις του ΙΚΑ ανέρχονται σε 750.000.000.000 δρχ. («Εξουσία», 20-9-1999). Από την άλλη μεριά, συγκλονιστικά είναι και τα στοιχεία αναφορικά με το ζήτημα των χρεών προς το Δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς στο Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό του 1.300.000.000.000 δρχ. («Τα Νέα», 20-9-1999).
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, οι εφορίες απέστειλαν τελεσίγραφο σε 233.252 οφειλέτες του Δημοσίου, προσκαλώντας τους να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινούνταν σε βάρος τους τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των χρεών τους.
Τέλος, θετικά -προς την κατεύθυνση της ενασχόλησής μας με το ζήτημα- λειτούργησε και η συντονισμένη προσπάθεια της Πολιτείας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της αύξησης των δημοσίων εσόδων, με μέτρα όπως η προώθηση της πληροφορικής στις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών με την ανάπτυξη των Ο.Π.Σ. και τον εκσυγχρονισμό του ΚΕ.Π.Υ.Ο., η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., το σύστημα παρακολούθησης μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου και η ίδρυση μηχανισμών όπως το ΣΔΟΕ, τα Π.Ε.Κ. και το ΕΘ.Ε.Κ.
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η ποινική νομολογιακή προσέγγιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η νομοθεσία, η νομολογία και η σχετική βιβλιογραφία για τα αδικήματα: 1) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, 2) της μη καταβολής εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, 3) της φοροδιαφυγής και 4) της λαθρεμπορίας. Η μελέτη αποτελεί την πρώτη σφαιρική νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ελλάδα και αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους λειτουργούς της ποινικής δικαιοσύνης που ασχολούνται πρακτικά με τα ζητήματα αυτά.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets