Άγγελος Τσιγκρής

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Επικοινώνησε μαζί μου

Υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Όχι Κλείσιμο Σχολείων

Στόχος μας, στον τομέα της Εθνικής Παιδείας, θα πρέπει να είναι η νέα γενιά της χώρας μας να αποτελεί τον εκφραστή και το συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού, που είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Στόχος μας, στον τομέα της Εθνικής Παιδείας, θα πρέπει να είναι η νέα γενιά της χώρας μας να αποτελεί τον εκφραστή και το συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού, που είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η πολιτική μας για την Παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας τετραετίας. Πρέπει να διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι πολιτικές δεν πρέπει να γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλη του την έκταση, με ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα.
Για την πρώτη βαθμίδα, που αποτελεί το θεμέλιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προτείνω:
1. Την εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα νήπια.
2. Την επέκταση του θεσμού των ολοήμερου νηπιαγωγείου, με ταυτόχρονη διεύρυνση της λειτουργίας του για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας.
3. Τη μείωση του ανώτατου αριθμού των κατά τμήμα φοιτούντων μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί το καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον στο σχολείο και να καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και διδακτικά βιβλία.
4. Τη διεύρυνση της πιλοτικής εφαρμογής της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
5. Την εισαγωγή νέων βιβλίων, η οποία πλέον θα γίνεται ύστερα από σοβαρή και υπεύθυνη αξιολόγηση του περιεχομένου τους.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προτείνω:
1. Την περαιτέρω μείωση του ανώτατου αριθμού φοιτούντων μαθητών ανά τμήμα.
2. Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου.
3. Το σχεδιασμό για την καθιέρωση της αυτονομίας του Λυκείου.
4. Τη μεταρρύθμιση στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, εντάσσοντας λειτουργικά σε αυτή νέα σύγχρονα εργαστήρια.
5. Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
6. Την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας.
7. Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και τις μεταθέσεις του προσωπικού.
8. Την προώθηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Έχουμε υποχρέωση, απέναντι στη νέα γενιά των συμπολιτών μας, να οδηγήσουμε τη χώρα και την Παιδεία μας μπροστά. Πρέπει με νηφαλιότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του σήμερα και με υπευθυνότητα να χτίσουμε τα θεμέλια και τις βάσεις για το αύριο.
Ένα αύριο που φαντάζει ιδιαίτερα ζοφερό με τη σχεδιαζόμενη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για κλείσιμο σχολείων. Γιατί εκεί που κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή.

Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/news.ctp Not Found: /home/tsigrisg/public_html/app/views/elements/video.ctp

Προσφατα Tweets